HERŞEY AYDINLIK BİR PENDİK İÇİN! PENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ SAYIN MEHMET SALİH USTA! YOLUN AÇIK OLSUN PENDİK! ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI!


   
 
  CHP Kurultayları

CHP Kurultayları
1.KURULTAY 4 EYLÜL 1919 Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi, aynı zamanda CHP'nin de ilk kongresi olarak kabul edilmektedir. CHP'nin kuruluşu, bu kongre ile filizlenmişti.
2.KURULTAY 15 EKİM 1927 Atatürk'ün "Büyük Nutuk"unu okuduğu kongredir. Mustafa Kemal Atatürk, 15 Ekim'de başladığı konuşmasını 20 Ekim'de tamamladı. "Cumhuriyetçilik", "Halkçılık", "Milliyetçilik", "Laiklik" CHP’nin dört temel ilkesi olarak benimsendi. Bu kurultayda, Partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal,  Partinin Değişmez Genel Başkanı olarak belirlendi.
3.KURULTAY 10 MAYIS 1931 Bu kurultayda ilk kez tüzükten ayrı olarak bir de program yapıldı. "Cumhuriyetçilik", "Halkçılık", "Milliyetçilik", "Laiklik" ilkelerinin yanı sıra "Devletçilik" ve "Devrimcilik" ilkeleri de Parti Tüzüğü ve Programına girdi. Böylece Partinin simgesi haline gelen "Altı Ok" ile ilgili altı ilke belirlendi. 
4.KURULTAY 9 MAYIS 1935 Partinin adının "Cumhuriyet Halk Fırkası"ndan "Cumhuriyet Halk Partisi"ne dönüştürüldüğü bu kurultay, aynı zamanda  Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı son kurultay oldu.
1.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 26 ARALIK 1938 Atatürk'ün vefatı üzerine toplanan olağanüstü kurultayda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, "Değişmez Genel Başkanlığa" seçildi. Kurultay ayrıca, Atatürk'ü "Ebedi Şef" ilan ederken, İnönü'ye de "Milli Şef" unvanını verdi. Partinin Genel Başkan Yardımcılığına Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreterliğine İçişleri Bakanı Refik Saydam getirildi.
5.KURULTAY 29 MAYIS 1939 417 mebus ve 211 delegenin katılımıyla yapılan kurultayda, CHP Tüzüğünde değişikliklere gidildi. Kabul edilen yeni Tüzük ile Parti Genel Başkanvekilinin Değişmez Genel Başkan tarafından atanması hükme bağlandı. Böylece Başbakanın aynı zamanda Parti Genel Başkanı olması uygulamasına son verildi.
6.KURULTAY 8 HAZİRAN 1943 Bu kurultay, CHP'nin tek parti döneminde yaptığı son kurultaydır. 2. Dünya Savaşı'nın sürdüğü bir sırada toplanan kurultayda, parti programının beşinci bölümü "Cihan Harbi İçinde İdare", altıncı bölümü de "Cihan Harbinden Sonraki İhtimaller" başlıkları altında yeniden düzenlendi;  ulusal savunma ile dış ilişkiler konularına ağırlık verildi. 
2.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 10 MAYIS 1946 Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, kurultay konuşmasında, yeni seçim kanununun yasalaşmasından sonra seçimlere gidileceğini açıkladı.  Olağanüstü kurultayda, Tüzük değişikliğine gidildi ve "Değişmez Genel  Başkan" ifadesi, "Genel Başkan" olarak düzenlendi; Genel Başkanın 4 yıl süre için parti milletvekilleri arasından seçilmesi ilkesi getirildi.
7.KURULTAY 17 KASIM 1947 19 gün süren bu kurultayda, önemli kararlar alındı. Genel Başkanlık Divanı kaldırılarak yerine kurultayca seçilen 40 üyeli "Parti Divanı" getirildi. 12 kişilik Genel Yönetim Kurulu'nun Parti Divanı arasından seçilmesi uygulamasına gidildi. Cumhurbaşkanlığı ile CHP Genel Başkanlığı'nın aynı kişide birleşmesi uygulamasına yeni bir biçim verildi; Parti Genel başkanı Cumhurbaşkanı kaldığı sürece, başkan olarak bütün yetkileri kurultay tarafından seçilen Genel Başkanvekiline devretmesi hükmü tüzüğe  konuldu. Bu kurultayda İnönü ilk kez "oybirliği" olmaksızın Genel aşkan seçildi.
8.KURULTAY 29 HAZİRAN 1950 14 Mayıs sonuçlarının etkisi altında gerçekleşen bu kurultayda, Parti Tüzüğünde önemli değişiklikler yapıldı. Genel Başkanvekilliği kaldırıldı. İnönü'nün önerisiyle, Genel Sekreterin kurultayca seçilmesi, Parti Divanı üyesi sayısının 40'dan 30'a indirilmesi benimsendi. Kurultay'ta İnönü, 488 oydan 487'sini alarak tekrar Genel Başkan seçildi. 7 aday ile girilen Genel Sekreterlik seçimini de 2. Turda 485 oydan 224'ünü alan Kasım Gülek kazandı. 
9.KURULTAY 26 KASIM 1951 Kurultayda, Parti Tüzüğüne "Atatürk CHP'nin ebedi şefidir" şeklinde bir madde eklendi.Ayrıca, "Parti Divanı", "Parti Meclisi"ne dönüştürüldü. Kurultayda ayrıca, gençlik ve kadın kolları kurulması da benimsendi. Kurultayda, İsmet İnönü yeniden Genel Başkanlığa, Kasım Gülek de Genel Sekreterliğe seçildi.
10.KURULTAY 22 HAZİRAN 1953 Önceki parti programlarının giriş bölümünde yer alan "Kemalizm" sözcüğü, yeni programda "Atatürk yolu" olarak benimsendi. Programda ilk kez "Hukuk Devleti" kavramına yer verildi, iki meclisli bir sisteme geçilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, seçim güvenliği, yargıç bağımsızlığı, sendika ve meslek örgütleri kurma özgürlüğü, işçilere grev hakkı gibi görüşler programa girdi. Kurultay sonunda yapılan seçimlerde İnönü tekrar Genel Başkanlığa, Kasım Gülek de Genel Sekreterliğe (709 oy) seçildiler.
3.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 25 ŞUBAT 1954 Olağanüstü Kurultay'a, 2 Mayıs 1954 Genel Seçimlerinin hazırlıkları için gidildi.
11.KURULTAY 26 TEMMUZ 1954 26 Temmuz'da başlayan kurultayda, Tüzük Komisyonu, Genel Başkan ve Genel Sekreter ile 30 kişilik parti meclisinin kurultayca seçilmesini, Parti Meclisinden seçilecek 5 üye ile Genel Sekreterin seçeceği 2 Genel  Sekreter Yardımcısının Merkez Yürütme Kurulu'nu oluşturmasını kararlaştırdı. Tüzük Komisyonunun raporu kurultay kararı ile kabul edildi. Kurultay, İnönü'yü Genel Başkanlığa, Gülek'i de Genel Sekreterliğe yeniden seçti.
12.KURULTAY 21 MAYIS 1956 Bu Kurultayda İsmet İnönü, 1021 delegenin 1020'sinin oyunu alarak tekrar Genel Başkan oldu.
13.KURULTAY 9 EYLÜL 1957 Bu kurultay, Demokrat Parti (DP) iktidarının artan baskılarına karşı, muhalefet ile işbirliği yapılmasının kararlaştırıldığı kongre oldu. 9 Eylül Kurultayı'nda üç muhalefet partisinin işbirliği kabul edildi, Parti Meclisi'ne, Genel Yönetim Kurulu'na işbirliği konusunda tam yetki verildi. Kongreye, muhalefetteki Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisi temsilcileri de katıldılar. İnönü Genel Başkanlığa, Gülek de Genel Sekreterliğe tekrar seçildiler.
14.KURULTAY 12 OCAK 1959 27 Ekim 1957 seçimlerinden sonra ülkede yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeler karşısında, CHP'de hızlı bir çalışma dönemine girildi, parti politikalarında önemli değişimler yaşandı. 14. Kurultay da , "iktidara yürüyen parti" havasında gerçekleştirildi ve "düzen değişikliği programı" niteliğindeki "İlk Hedefler Bildirisi" kabul edildi. Kurultay'da Parti Meclisi üye sayısı 30'dan 40'a çıkarıldı, Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı da Genel Sekreter ile beraber 11'e yükseltildi. Parti Meclisi'ne gerektiğinde Genel Sekreteri üçte iki çoğunlukla değiştirme ve yeni Genel Sekreter seçmek üzere kurultayı toplantıya çağırma yetkisi verildi. İnönü ve Gülek, tekrar Genel Başkanlığa ve Genel  Sekreterliğe seçildiler.
15.KURULTAY 24 AĞUSTOS 1961 İnönü, 1309 oydan 1164'ünü alarak yeniden Genel Başkan seçildi. İsmail Rüştü Aksal da 957 oy ile Genel Sekreter oldu.
16.KURULTAY 14 ARALIK 1962 İsmet İnönü, 1165 delegeden 1092''sini alarak yeniden Genel Başkan oldu. 19 Aralık'ta toplanan Parti Meclisi Kemal Satır'ı Genel Sekreterliğe tekrar seçti.
17.KURULTAY 16 EKİM 1964 2 gün süren kongre sonunda "İleri Türkiye Ülkümüz" başlıklı bildiri yayınlandı. İnönü, 1255 delegenin tümünün oyunu alarak yeniden Genel Başkan oldu. Kemal Satır, 20 Ekim'de Parti Meclisince tekrar Genel  Sekreterliğe getirildi.
18.KURULTAY 18 EKİM 1966 Genel Başkan İsmet İnönü'nün Temmuz 1965'de gazeteci Abdi İpekçi'ye verdiği mülakat sırasında açıkladığı ve o günden sonra tartışılmaya başlanan "ortanın solu" görüşü, kurultayda, partinin politik çizgisi olarak benimsendi. İnönü, yaptığı konuşmada, "ortanın solunda olmanın, sosyalist parti anlamına gelmediğini belirterek, "CHP sosyalist değildir, sosyalist parti olmayacaktır" dedi. İnönü, 1222 delegeden 929'unun oyunun alarak yeniden Genel Başkan oldu. Parti Meclisinin 24 Eylül'de yaptığı toplantıda, Bülent Ecevit, 31 oy ile Genel Sekreterliğe seçildi.
4.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 28 NİSAN 1967 18. Kurultay'da partinin resmi görüşü olarak benimsenen "Ortanın Solu" hareketinin, partide çeşitli tartışmalara ve anlaşmazlıklara neden olması üzerine Olağanüstü Kurultay'a gidildi.
19.KURULTAY 18 EKİM 1968 "Ortanın Solu" tartışmaları bu kurultaya da damgasını verdi. İnönü'nün yeniden Genel Başkanlığa seçildiği kurultayda, Parti Meclisi seçimlerini, İnönü ile Ecevit'in birlikte hazırladığı liste kazandı.
20.KURULTAY 3 TEMMUZ 1970 Kurultayda, İnönü, 1126 oyla tekrar genel başkan oldu. Genel Sekreterliğe de Bülent Ecevit yeniden getirildi. 
5.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 5 MAYIS 1972 İnönü'nün istifası... İsmet İnönü, 8 Mayıs 1972 tarihinde, 33 yılı aşkın bir süre bulunduğu Genel Başkanlık görevinden istifa etti.
GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ ÖZEL KURULTAYI 14 MAYIS 1972 İnönü'nün Genel Başkanlıktan istifasının ardından Tüzük gereği toplanan özel kurultayda, Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit 51 il başkanının imzasını taşıyan önerge ile Genel Başkanlığa aday gösterildi. Seçime, 1416 kurultay delegesinden 913'ü katıldı ve Ecevit 826 oy ile Genel Başkanlığa seçildi. Böylece Bülent Ecevit, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra CHP'nin üçüncü Genel Başkanı oldu. 
21.KURULTAY 30 HAZİRAN 1972 Bu kurultayda, partideki büyük iktidar değişiminin bir sonucu olarak, CHP Tüzüğünün 35 maddesi birden değiştirildi. Kurultay, Genel Başkanlıktan istifa eden İsmet İnönü'nün CHP Kurultayına son katılmasıydı. İnönü, yaptığı konuşmada, "yeni Genel Başkanın başarılı olması için elbirliğiyle çalışılması gerektiğini" söyledi. Bülent Ecevit, 1085 delegeden 1032'sinin oyunu alarak tekrar Genel Başkanlığa seçildi.
TÜZÜK KURULTAYI 28 HAZİRAN 1974 Bu kurultayda, 1970'de ortaya atılan "demokratik sol" söylemi doğrultusunda Parti Tüzüğünde değişikliklere gidildi.
22.KURULTAY 14 ARALIK 1976 Kurultay sonucu oluşan Parti Meclisi, Orhan Eyüboğlu'nu yeniden Genel Sekreterliğe getirdi. (Eyüboğlu, Kamil Kırıkoğlu'nun 4 Nisan 1973 tarihinde istifa etmesi üzerine Genel Sekreter olmuştu.) Genel Sekreter Yardımcılıklarına ise Deniz Baykal ve Mustafa Üstündağ getirildi. Baykal, yönetim anlayışı ve çalışma yöntemleri konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle bu görevinden 8 Mart 1976'da istifa etti.
23.KURULTAY 27 KASIM 1976 Tüzük değişikliği ile Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu kaldırıldı, yerine 21 kişiden oluşan "Genel Yönetim Kurulu" getirildi. Tüzükte buna bağlı bazı değişiklikler de yapıldı. Parti programına Altı Ok ile simgelenen ilkelerin yanında, demokratik sol politikanın dayandığı altı kural daha getirildi. (özgürlük, eşitlik, dayanışma, emeğin üstünlüğü, gelişmenin bütünlüğü, halkın kendini yönetmesi) Kurultayda, Sosyalist Enternasyonel'e katılım kararı da alındı. Ecevit, yeniden Genel Başkan seçildi. Genel Yönetim Kurulu, Orhan Eyüboğlu'nu tekrar Genel Sekreterliğe getirdi.
7.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 4 KASIM 1978 Bu Kurultay, 29 Kasım 1978 tarihinde toplanacak 24. Kurultay için bilgisayarda üye yazımının yetiştirilememesi ve Anayasa Mahkemesi'nden alınan uyarı üzerine gerçekleştirildi.
24.KURULTAY 24 MAYIS 1979 Ecevit, 1218 oy ile yeniden genel başkan seçildi. Genel Yönetim Kurulu, Mustafa Üstündağ'ı Genel Sekreter seçti.
8.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 4 KASIM 1979 14 Ekim Ara seçimlerde CHP'nin oy oranının yüzde 41'den yüzde 29'a düşmesi ve Ecevit'in kendisine güvenoyu istemesi üzerine olağanüstü kurultaya gidildi. Genel Yönetim Kurulu, Mustafa Üstündağ'ı Genel Sekreterliğe getirdi. 
25.KURULTAY 9 EYLÜL 1992 CHP'nin yeniden açılışı...1979'daki 24. Kurultay delegeleriyle toplanan bu kurultayda, "CHP'nin aynı ad ve amblemle açılması" kararı alındı. Genel Başkanlığa SHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal 679 oy ile seçildi. Baykal Atatürk, İnönü ve Ecevit'ten sonra CHP'nin 4. Genel Başkanı oldu. Parti Meclisi 15 Mart 1993'de Ertuğrul Günay'ı genel sekreterliğe seçti.
26.KURULTAY 18 ŞUBAT 1995 Birleşme kurultayı...1003 delege birleşmenin CHP, 635 delege de SHP çatısı altında olması yönünde oy kullandı. Bunun üzerine hemen toplanan SHP Kurultayı'nda 121'e karşı 508 oy ile parti feshedildi ve CHP'ye katılım kararı alındı. Hikmet Çetin oybirliğiyle CHP Genel Başkanı seçildi. Çetin, CHP'nin 5. Genel Başkanı oldu. Birleşme sürecinde CHP Genel Sekreteri Ertuğrul Günay, partiden istifa etti, yerine Adnan Keskin getirildi. Birleşmeden sonra 25 Şubat'ta yapılan seçimde Adnan Keskin Genel Sekreter oldu.
27.KURULTAY 9 EYLÜL 1995 Deniz Baykal  1068 delegeden 681 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu.  Genel sekreterliğe de Adnan Keskin getirildi.
28.KURULTAY 23-24 MAYIS 1998 Baykal tekrar Genel Başkan seçildi. Deniz Baykal 1169 delegeden 875’inin oyunu alarak 3. kez Genel Başkan seçildi. Adnan Keskin tekrar genel sekreter seçildi.
9.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 22 MAYIS 1999 Genel Başkanlık seçimlerinin ilk turuna 5 adayla gidildi. Altan Öymen, Hasan Fehmi Güneş, Murat Karayalçın, Ertuğrul Günay, Hurşit Güneş. Üçüncü turda Öymen 521 oy ile genel başkan seçildi.
10.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 26 HAZİRAN 1999 Parti Meclisi Seçimi Kurultayı... Parti Meclisince, Genel Sekreterliğe Tarhan Erdem getirildi.
11.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 30 EYLÜL 2000
Deniz Baykal yeniden Genel Başkan seçildi...11. Olağanüstü Kurultayda Deniz Baykal yeniden liderliğe seçildi  11. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık için yapılan üçüncü tur oylamada, Deniz Baykal, 543 oy alarak 15 ay aradan sonra yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi. Genel Sekreterliğe ise Önder Sav seçildi
29.KURULTAY 30 HAZİRAN -       1 TEMMUZ 2001 Deniz Baykal, Genel Başkan seçildi. Önder Sav Genel Sekreter oldu.
30.KURULTAY 23-24 EKİM 2003 Genel Başkan Deniz Baykal seçildi. Genel Sekreter Önder Sav seçildi.
12.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 3 TEMMUZ 2004 Genel Başkan Deniz Baykal güvenoyu aldı.
13.OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 29-30 OCAK 2005 1219 delegeden Deniz Baykal 674’ünü alarak ilk turda yeniden Genel Başkan seçildi.
 31. KURULTAY  19-20 KASIM 2005  Deniz Baykal geçerli 1158 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Reklam
 
 
04-03-2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT:19:00-21:00 SAATLERİ ARASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ PENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ SAYIN MEHMET SALİH USTA,NIN KATILIMIYLA İLE BİRLİKTE TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN TANITIMI YAPILACAKTIR.YER: AYGÜL DÜĞÜN SALONU.SANCAK KÖPRÜSÜ YANI.TÜM ÖRGÜTÜMÜZE DUYRULUR.

BİZLER SADAKA DEĞİL.İŞ İSTİYORUZ!

30 MART 2009 SABAHI AYDINLIK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ.

UYAN ARTIK EY HALKIM!

BU KARA DÜZENE BİR SON VERELİM HEP BERABER!

HERŞEY AYDINLIK BİR TÜRKİYE İÇİN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

TEMİZ SİYASET TEMİZ TOPLUM

29 MART YEREL SEÇİMLERİNDE OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERECEKSİNİZ?

ANKETLER BÖLÜMÜNDE OYUMUZU KULLANALIM.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 29 MART 2009 ,DA TÜRKİYE,Yİ KARANLIKTAN AYDINLIĞA TAŞIYACAKTIR.

30 MART SABAHI GÜNEŞ BİR BAŞKA DOĞACAK.
 
Türkü Radyo
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
chp